Etki: Hızlı Touring

Projeksiyonlar: Hızlı Touring

Hızlı Touring Piyasası Üzerindeki Etkisi

Pazar Payı Potansiyel Yıllık Net Gelir

HIZLI TOURING: PAZAR PROJEKSİYON ÖZETİ
 
 
 
 
Pazar PayıYolcularPax / GünRuns / GünTeknelerPax / ÇalıştırToplam GelirToplam GiderNet gelir
2010 TOPLAM18,418,1571,307,689,133
10% Pay1,841,8165,0461,26212710130,768,91371,351,20059,417,713
20% Pay3,683,63110,0922,52319014261,537,827108,672,400152,865,427
30% Pay5,525,44715,1383,78525415392,306,740145,277,840247,028,900

Öngörülen Gelir Tablosu

HIZLI TOURING: ÖNGÖRÜLEN GELİR statment
 
# Tekne Deployed104070100127
Yr 1Yr 2Yr 3Yr 4Yr 5
Satış10,296,76541,598,93074,254,090109,259,589142,922,469
İşletim Maliyetleri-3,848,504-15,547,956-27,753,101-40,836,706-53,418,495
Brüt Kar Marjı6,448,26126,050,97446,500,98968,422,88389,503,974
Amortisman-256,944-3,840,278-12,920,139-21,954,861-30,834,722
G & A-936,367-3,782,925-6,752,520-9,935,851-12,997,087
Faiz Gelirleri85,916197,770241,698276,926382,671
Faiz Gideri-900,000-4,350,000-9,000,000-12,750,000-15,330,000
Vergi Öncesi Kar4,440,86514,275,54218,070,02724,059,09730,724,835
Gelir Vergileri-1,332,259-4,282,663-5,421,008-7,217,729-9,217,451
Net gelir3,108,6059,992,87912,649,01916,841,36821,507,385
Amortisman256,9443,840,27812,920,13921,954,86130,834,722
Faiz Gelirleri-85,916-197,770-241,698-276,926-382,671
Faiz Gideri900,0004,350,0009,000,00012,750,00015,330,000
Gelir Vergileri1,332,2594,282,6635,421,0087,217,7299,217,451
Net gelir5,511,89322,268,04939,748,46858,487,03276,506,887

Öngörülen Bilançosu

HIZLI TOURING: ÖNGÖRÜLEN BİLANÇO
 
 
r 4
 
Yr 1Yr 2Yr 3Yr 4Yr 5
VARLIKLAR
Dönen Varlıklar
/ Tasarruf Denetleme4,295,8175,592,6976,492,2307,354,11511,779,411
Alacak hesabı102,968415,989742,5411,092,5961,429,225
Envanter30,250120,500210,625300,750381,750
Diğer Dönen Varlıklar25,00025,00025,00025,00025,000
Toplam Dönen Varlıklar4,454,0356,154,1867,470,3968,772,46113,615,386
Duran Varlıklar
Maliyet30,250,000120,500,000210,625,000300,750,000381,750,000
Acc'd Depr-256,944-4,097,222-17,017,361-38,972,222-69,806,944
Net Duran Varlıklar29,993,056116,402,778193,607,639261,777,778311,943,056
TOPLAM VARLIKLAR34,447,091122,556,964201,078,035270,550,239325,558,441
YÜKÜMLÜLÜKLER ve ÖZSERMAYE
Yükümlülükler
Kısa Vadeli Yükümlülükler
Ödenecek hesaplar38,485155,480277,531408,367534,185
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler50,00050,00050,00050,00050,000
Toplam Kısa Vadeli Yükümlülükler88,485205,480327,531458,367584,185
Uzun Vadeli Yükümlülükler26,250,000101,250,000165,000,000217,500,000250,875,000
Toplam Yükümlülükler26,338,485101,455,480165,327,531217,958,367251,459,185
Öz kaynak
Adi hisse senedi500,000800,0001,000,0001,000,0001,000,000
İlave Ödenmiş Sermaye4,500,0007,200,0009,000,0009,000,0009,000,000
Geçmiş Yıllar Karları3,108,60513,101,48525,750,50442,591,87264,099,256
Toplam Özkaynak8,108,60521,101,48535,750,50452,591,87274,099,256
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER ve ÖZSERMAYE34,447,091122,556,964201,078,035270,550,239325,558,441

Tahmini Nakit Akışı

HIZLI TOURING: ÖNGÖRÜLEN NAKİT AKIM
 
 
 
Yr 1Yr 2Yr 3Yr 4Yr 5
İŞLETME FAALİYETLERİ
Net gelir3,108,6059,992,87912,649,01916,841,36821,507,385
Net Gelir mutabakatına yönelik düzeltmeler
: faaliyetlerinden sağlanan net nakit
Değişim:
Alacak hesabı-102,968-313,022-326,552-350,055-336,629
Ödenecek hesaplar38,485116,995122,051130,836125,818
Diğer Dönen Varlıklar-25,000----
Amortisman256,9443,840,27812,920,13921,954,86130,834,722
Envanter-30,250-90,250-90,125-90,125-81,000
Diğer Yükümlülükler50,000----
Faaliyetlerden sağlanan net nakit3,295,81713,546,88025,274,53338,486,88552,050,296
YATIRIM FAALİYETLERİNE
ekipman-30,250,000-90,250,000-90,125,000-90,125,000-81,000,000
Yatırım Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit-30,250,000-90,250,000-90,125,000-90,125,000-81,000,000
FİNANSMAN FAALİYETLERİNE
LTD Borçlar30,000,00090,000,00090,000,00090,000,00081,000,000
LTD Paydowns-3,750,000-15,000,000-26,250,000-37,500,000-47,625,000
Özsermaye Katılımlar5,000,0003,000,0002,000,000--
Temettü Ödemeleri-----
Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit31,250,00078,000,00065,750,00052,500,00033,375,000
Net dönem nakit artışı4,295,8171,296,880899,533861,8854,425,296
Dönem Başındaki Nakit-4,295,8175,592,6976,492,2307,354,115
Dönem Sonundaki Nakit4,295,8175,592,6976,492,2307,354,11511,779,411

özet