Etki: Akademi

Projeksiyonlar: Akademi

Denizcilik Uçuş Piyasası Yerel Akademisi Etkisi

Pazar Payı Potansiyel Yıllık Net Gelir

varsayımlar
 
 
 
 
 
Yıl 1Yıl 2Yıl 3Yıl 4Yıl 5
Limanlar26140313475579
Tekneler (4 / Port)1035611,2511,9002,315
Pilotlar2581,4023,1264,7505,787
Pilotlar / çeyrek653517821,1881,447
Derslikler11368
Eğitmenleri1491417

Öngörülen Gelir Tablosu

DENİZCİLİK UÇUŞ AKADEMİSİ: ÖNGÖRÜLEN GELİR TABLOSU
 
# Öğrenci2581,4023,1264,7505,787
Yr 1Yr 2Yr 3Yr 4Yr 5
Satış5,341,08129,022,70264,716,74198,332,536119,797,290
İşletim Maliyetleri-206,431-1,007,011-2,251,942-3,447,678-4,195,781
Brüt Kar Marjı5,134,64928,015,69162,464,79994,884,857115,601,509
Amortisman-30,833-402,500-795,833-1,225,833-1,659,167
G & A-1,101,365-1,262,252-1,525,191-1,715,352-1,898,367
Faiz Gelirleri149,831723,2182,036,7854,250,8317,221,942
Faiz Gideri-108,675-320,250-525,875-717,150-892,675
Vergi Öncesi Kar4,043,60726,753,90861,654,68495,477,353118,373,242
Gelir Vergileri-1,213,082-8,026,172-18,496,405-28,643,206-35,511,972
Net gelir2,830,52518,727,73543,158,27966,834,14782,861,269
Amortisman30,833402,500795,8331,225,8331,659,167
Faiz Gelirleri-149,831-723,218-2,036,785-4,250,831-7,221,942
Faiz Gideri108,675320,250525,875717,150892,675
Gelir Vergileri1,213,0828,026,17218,496,40528,643,20635,511,972
Net gelir4,033,28526,753,44060,939,60793,169,506113,703,141

Öngörülen Bilançosu

DENİZCİLİK UÇUŞ AKADEMİSİ: ÖNGÖRÜLEN BİLANÇO
 
 
Yr 1Yr 2Yr 3Yr 4Yr 5
VARLIKLAR
Dönen Varlıklar
/ Tasarruf Denetleme7,486,56228,674,33773,164,908139,376,638221,720,457
Alacak hesabı53,411290,227647,167983,3251,197,973
Envanter3,4507,10011,15015,20019,650
Diğer Dönen Varlıklar25,00025,00025,00025,00025,000
Toplam Dönen Varlıklar7,568,42328,996,66473,848,225140,400,163222,963,080
Duran Varlıklar
Maliyet3,450,0007,100,00011,150,00015,200,00019,650,000
Acc'd Depr-30,833-433,333-1,229,167-2,455,000-4,114,167
Net Duran Varlıklar3,419,1676,666,6679,920,83312,745,00015,535,833
TOPLAM VARLIKLAR10,987,58935,663,33183,769,059153,145,163238,498,914
YÜKÜMLÜLÜKLER ve ÖZSERMAYE
Yükümlülükler
Kısa Vadeli Yükümlülükler
Ödenecek hesaplar2,06410,07022,51934,47741,958
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler50,00050,00050,00050,00050,000
Toplam Kısa Vadeli Yükümlülükler52,06460,07072,51984,47791,958
Uzun Vadeli Yükümlülükler3,105,0006,045,0008,980,00011,510,00013,995,000
Toplam Yükümlülükler3,157,0646,105,0709,052,51911,594,47714,086,958
Öz kaynak
Adi hisse senedi500,000800,0001,000,0001,000,0001,000,000
İlave Ödenmiş Sermaye4,500,0007,200,0009,000,0009,000,0009,000,000
Geçmiş Yıllar Karları2,830,52521,558,26064,716,539131,550,687214,411,956
Toplam Özkaynak7,830,52529,558,26074,716,539141,550,687224,411,956
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER ve ÖZSERMAYE10,987,58935,663,33183,769,059153,145,163238,498,914

Tahmini Nakit Akışı

DENİZCİLİK UÇUŞ AKADEMİSİ: ÖNGÖRÜLEN NAKİT AKIM
 
 
 
Yr 1Yr 2Yr 3Yr 4Yr 5
İŞLETME FAALİYETLERİ
Net gelir2,830,52518,727,73543,158,27966,834,14782,861,269
Net Gelir mutabakatına yönelik düzeltmeler
: faaliyetlerinden sağlanan net nakit
Değişim:
Alacak hesabı-53,411-236,816-356,940-336,158-214,648
Ödenecek hesaplar2,0648,00612,44911,9577,481
Diğer Dönen Varlıklar-25,000----
Amortisman30,833402,500795,8331,225,8331,659,167
Envanter-3,450-3,650-4,050-4,050-4,450
Diğer Yükümlülükler50,000----
Faaliyetlerden sağlanan net nakit2,831,56218,897,77543,605,57167,731,73084,308,819
YATIRIM FAALİYETLERİNE
ekipman-3,450,000-3,650,000-4,050,000-4,050,000-4,450,000
Yatırım Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit-3,450,000-3,650,000-4,050,000-4,050,000-4,450,000
FİNANSMAN FAALİYETLERİNE
LTD Borçlar3,450,0003,650,0004,050,0004,050,0004,450,000
LTD Paydowns-345,000-710,000-1,115,000-1,520,000-1,965,000
Özsermaye Katılımlar5,000,0003,000,0002,000,000--
Temettü Ödemeleri-----
Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit8,105,0005,940,0004,935,0002,530,0002,485,000
Net dönem nakit artışı7,486,56221,187,77544,490,57166,211,73082,343,819
Dönem Başındaki Nakit-7,486,56228,674,33773,164,908139,376,638
Dönem Sonundaki Nakit7,486,56228,674,33773,164,908139,376,638221,720,457

özet