Etki: Akademi

Projeksiyonlar: Akademi

Denizcilik Uçuş Piyasası Yerel Akademisi Etkisi

Pazar Payı Potansiyel Yıllık Net Gelir

[Tablo id = 27 /]

Öngörülen Gelir Tablosu

[Tablo id = 29 /]

Öngörülen Bilançosu

[Tablo id = 30 /]

Tahmini Nakit Akışı

[Tablo id = 31 /]

özet