Uluslararası Ulaştırma Forumu

Yenilikler: ITF

Uluslararası Ulaştırma Forumu

Uluslararası Ulaştırma Forumu OECD içinde hükümetler arası bir organizasyon (Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü) sistemidir. Bu küresel bir ulaştırma politikası konularında think tank gibi davranır ve ulaştırma bakanları yıllık zirvesi düzenliyor. 2007 önce, Uluslararası Ulaştırma Forumu Ulaştırma Bakanları Avrupa Konferansı (UBAK; Fransızca: Conférence européenne des ministres des Ulaştırma, CEMT) olarak 50 yıldır var. [1]

Uluslararası Ulaştırma Forumu bir araya 54 üyesi ülkeler getiriyor [2] amacı küresel taşımacılık politikası gündemi ilerletmek ve sürdürülebilir kalkınma, refah, sosyal içerme ve insan yaşamı ve refahı korunmasına katkıda bulunmaya devam etmesini sağlamak için sahip. Bu uluslararası bilgi alışverişini kolaylaştırmak ve üye ülkelerin karar alma kapasitesini artırmak için çalışır.

Onun Think Tank görevinde, Uluslararası Ulaştırma Forumu ulaştırma politikası konularında kanıta dayalı anlayışlar ile politika yapıcıları ve küresel taşımacılık topluluk içerir [3]. Onun çalışmaları ekonomik araştırma ile desteklenen, istatistik toplama [4] ve politika analizi genellikle akademi, iş ve hükümet araştırmacılar ile işbirliği içinde, onun içi Araştırma Merkezi tarafından yürütülmektedir.

Iş Araştırma Merkezi programı diğer temalar arasında çevresel sürdürülebilirlik, yol güvenliği, verimlilik, lojistik, trafik sıkışıklığı ve altyapı, odak içerir. Araştırma Merkezi Uluslararası Karayolu Trafik ve Kaza Veri Tabanı (IRTAD), yol güvenliği ile ilgili istatistiklerin kapsamlı bir veritabanında saklar. [5]

Her yıl, Uluslararası Ulaştırma Forumu Yıllık Zirvesi sektörü, sivil toplum ve araştırma topluluğu gelen liderleri ile belirli, ulaşımla ilgili tema tartışmaya Leipzig, Almanya, birlikte üye ülkelerin bakanlarını bir araya getirir.

Geçmiş Zirveleri İklim Değişikliği (2008, Başkanlık Finlandiya), Küreselleşme (2009, Cumhurbaşkanlığı Türkiye), Yenilik (2010, Başkanlık Kanada), Toplum için nakliye (2011, Başkanlık İspanya) ve Dikişsiz Ulaştırma (2012, Başkanlık Japonya) odaklanmıştır.

Norveç başkanlığında Harçlar Taşıma 2013 Zirvesi, Leipzig, Almanya 22-24 Mayıs 2013 yapılacaktır.

Uluslararası Ulaştırma Forumu Sekretaryası Paris, Fransa OECD merkezinde dayanır. 3 Mayıs 2012 Uluslararası Ulaştırma Forumu bakanlar toplantısında ulaştırma bakanlarının Genel Sekreteri olarak Sayın José Viegas (Portekiz) seçildi. Sayın Viegas 13 Ağustos 2012 göreve başladı.